January 10, 2013

Halangdong Editor (Manedyer sa Estasyon),

Dakong kalipay namo nga nga pinaagi sa inyong mantalaan (estasyon), mapagawas namo ang among gibati sa katalagmang mihapak sa among kinabuhi.  Sa wala pa mahitabo ang Bagyong Pablo,  ang kahimtang namong mga mag-uuma sa Southern Mindanao nag-atubang na daan sa grabeng krisis.  Nag antos na kami daan sa ubos nga suholan, usura, kamahal sa mga palaliton, kawad-on sa yuta ug daghan pa.

Apan sa dihang gihapak kami sa dakong unos nga Bagyong Pablo, mas misamot na karon ang gilukdong suliran namong mga ma-uuma.  Sa mga probinsya sa Compostela Valley ug Davao Oriental, liboan ang nawad-ag panimalay ug ang among mga uma dili na mapuslan.  Ang uban usab kanamo nga nagtrabaho sa mga sagingan nawad-an og panginabuhian tungod nangaguba ang mga sagingan.  Ang nakapait kay gihimo hinuong kondisyon sa mga kompanya sa saging ang pagbungkag sa mga unyon sa mga mamumuong panguma bugti  sa pagbalik sa ilang operasyon.  Kagutom karon ang nasinati sa mga mamumuong panguma, nga kanhing mga mag-uuma kaniadto, tungod naundang ang operasyon sa mina.

Partikular sa lungsod sa New Bataan, hilabihan ang among kasubo tungod daghan sa among mga kabanay, mga anak, mga inahan, mga amahan ang nangamatay, gawas sa daghan pa usab ang padayon namong ginapangita.  Sakit kini kaayo kanamo.

Tungod sa pagkaguba sa mga tinubdan sa among panginabuhian, daghan na kanamo ang napugos nga manglimos sa mga kadalanan.  Padayon usab kaming nagpunsisok sa mga evacuation center, nag-antos sa kagutom, kawalay pagkaon, kawalay limpyong tubig ug kakulang sa tambal.  Daghan kanamo ang nangasakit human sa hapak ni Pablo ug duna nay mga nangamatay nga wala man lang makatilaw og tambal.

Amoa sab ginapadangat ang dugay na namong mulo ngadto kang Pres. Noynoy Aquino.  Usa si Noynoy sa prinsipal nga angay manubag sa katalagmang nasinati karon sa mga mag-uuma ug sa katawhang Pilipino tungod kay siya ang naghatag og pagtugot nga makasulod dinhi sa nasud ang mga langyawng kapitalista aron mangawkaw sa atong natural nga mga rekurso.  Pananglitan na lamang ang E.O. 79 nga klarong midapig gayod sa mga langyaw ug lokal nga kapitalista sa hisgotanang dinagkong langyawng pagmina; ang paghatag og pagtugot usab niya sa mga kapitalista aron opawon ang atong mga kalasangan; ug subsob nga pagpasiugda sa mga negosyong agrikultural sa mga kapitalista nga maoy naghikot sa mga mag-uuma karon sa sistema sa ubos nga suholan ug kawalay benepisyo ug naghikaw kanila sa ilang mga yuta.

Mas gikinahanglan nga lihokon sa hinanali karon ang  pag-apod-apod sa yuta sa mga mag-uuma ug ang pagpasa sa balaodong Genuine Agrarian Reform Bill o Garb.  Dakong tabang ang pagpasa sa Garb tungod kay anaa dinhi ang batakang solusyon sa problema nga dugay nang gipas-an namong mga mag-uuma.  Rehabilitasyon sa mga kayutaan ug teknikal nga suporta kanamong mga mag-uuma ug pagkansela sa mga permit sa dinagkong pagmina ang gikinahanglan karon.

Gawas pa niini, tungod kay apektado usab ang mga mag-uuma sa Davao Oriental, hinanali usab nga mahatag na kanamo ang kwartang angay gayod kanamo  pinaagi sa Coco Levy Fund nga anaa na karon sa kamot sa panggamhanan.

Nanghinaot usab kami nga ang mga tabang gikan sa mga kaigsoonan natong Pilipino, ingon man sa mga langyaw nga gipaagi sa relief, mahatag  na kanamo ug dili lang pasagdan nga mahan-ok sa mga opisina sa lokal nga panggamhanan nga posibleng gamiton hinuon sa pamolitika sa umaabot nga eleksyon.  Mahatag kini sa walay paglangay-langay ug dili mabutang sa pamolsa sa korap nga mga opisyales.

Dili sab namo itugot nga himoong kontra-insurhensiyang kampanya ubos sa Oplan Bayanihan sa rehimeng Aquino ang ginapakitang pagtabang sa AFP ug uban pang mga institusyon sa estado.  Dili na namong gusto pang makasinati og dugang nga pagpalapas sa among tawhanong katungod nga ilang binuhatan.

Ginasakmit sab namo kining higayona nga ipaabot ang among kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa mga indibidwal ug organisasyon sama sa Balsa Mindanao sa ilang ginahimong mobilisasyon aron kami mahaw-as sa tumang kalisod.

Daghan kaayong salamat.

Kilusang Magbubukid ng Pilipinas-Southern Mindanao Region

comments powered by Disqus