By DON J. PAGUSARA
DAVAO TODAY

It’s happening!  And it’s happening in more terrible and ferocious fashion! There’s no need to ask: Where’s the Martial Law proclamation?  It’s clear as sunshine!  Martial law is here with us!

Dili na gyud malimod ang kabangis sa mga sundalo sa AFP o Military.  Dili na sad mahimong ipangulipas pa sa ilang mga dako-dako ang ilang mga gipanghimong paglapas sa mga tawhanong katungod sa mga katawhan sa kabukiran.  Dayag na sa kasayuran sa tanan.

Niadtong miaging pipila ka semana, ang katawhang lumad sa Loreto, Agusan del Sur maoy gi-terorrize sa mga mangtas nga kasundalohan ubos sa 26th IB.  Karon ang kabukiran na sad sa Compostela Valley maoy nahisugamak sa kapintas sa mga sundalo nga sakop sa 25th IB.

Naghunahuna ta nga ang mga sakop lang sa 26th IB maoy mga terorista.  Dili diay!  Atong nasaksihan ug  namatud-an karon nga wala nay kalahian ang mga ginsakpan sa tibuok military organisasyon sa gobyerno!  Pareho silang tanan!  Makaingon ta nga mao gayod kini ang kinaiya sa kasundalohan nga ilawom sa malupigong pilosopiya ug prinsipyo sa gobyerno.

Ang mga instrumento man gud sa usa ka gobyernong gipatunhay sa prinsipyo ug panglantawng malupigon dili gayod mahimong mosukwahi sa kinaiya sa maong gobyerno. Kun unsay nagtukod nga mga haliging prinsipyo sa usa ka kagamhanan, mao usab kana ang masaksihan nimo sa iyang mga lainlaing aspekto sa pagmando.

Pananglitan:  kun ang gobyerno kolonyal o gipadagan sa laing gamhanang nasod (superpower), natural nga nagsunod kini sa mga palisiya ug mga katuyoan sa maong langyawng gamhanang nasod.   Sa pagpatunhay sa maong gobyerno,  ang mga Korte,  ang Balaoranan,  ang tigpatuman sa balaod sama sa Ehekutiba (President,  mga gobernador, mga mayor ug bisan ang mga kapitan sa barangay) gipahaom gayod sa interes ug kagustuhan  sa langyawng gamhanang nasod.

Ug ang kasundalohan nga ubos sa pagmando sa Presidente, natural nga gipanday ang ilang panglantaw, panghunahuna, panglihok ug mga gawi o pamatasan subay sa kagustuhan ug kapritso sa Presidente nga nagpahiayon sa kagustuhan ug mga  interes sa langyawng gahom.

Ug sanglit malupigon man ang sistemang kolonyal, kay gipasikad sa pagmando sa usa ka langyawng gahom nganha sa sunud-sunurang gobyerno, masihag dinha sa mga binuhatan sa lainlaing instrumento sa gobyerno ang palisiya o gimbut-ang malupigon.

There is no such thing as Benevolent Colonization.  The principle; and logic of colonialism is exploitation!  And exploitation is always pursued through forced subjugation, control and exploitation of human and natural resources.

Karon, mangutana ta:  Kolonyal ba ang gobyerno sa Pilipinas?

Semi-kolonyal..   Buot ipasabot, dili gyud hingpit nga kolonyal, apan gimandoan lang gihapon sa laing gahom (nga mao ang Estados Unidos sa Amerika)  pinaagi sa pag galong sa atong mga lider nga misugot usab ug mipahiayon sa ilang pagdumala sa gobyerno sa kagustuhan ug sa interes sa USA.

Usa na niini ang paghatag pribilehiyo sa mga ekonomikanhong interes sa mga dagkong kapitalistang Amerikano dinhi sa atong nasod.   Op kors, gipaagi kini sa balaod nga kinopya ra sad sa Corporation Laws sa Amerika.

Sa laing pagkasulti, ginadiktahan ang atong gobyerno kun unsay maayo konohay para sa nasod.  Ang nakadaot kay dili man kaayohan sa katawhang Pilipinhon ang gitan-aw nilang maayo para sa atong nasod, kundili ang kaayohan sa negosyo sa mga dagkong kapitlistang Amerikano!

Ang usa pa:  Ang atong balay balaoranan [ang Kongreso sa Pilipinas]  napuno’g mga tawo nga kanunayng nagalaban sa tinguha’g interes sa mga dagkong kapitalistang Amerikano.  Gani, ang mga dugokang balaod sa atong nasod halos kaluha sa mga dugokang balaod sa Amerika!

Ug dayag na lang!  Ang atong kasundalohan gihulma sa modelong American military. Ang mga heneral sa AFP didto nag-kuhag advanced course sa military sa West Point sa USA.  Ug kun wala man makasulod dito sama kang kanhi Presidente Ramos,   nagatamod sa pilosopiya ug mga prinsipyong pangmilitar sa Amerika!  Ang ilang mga magtutudlo [trainors] mga ekspertong opisyales sa military sa Amerika.

Diin man makat-on ang mga sundalong Pilipino anang mga paagi sa TORTURE kundili sa mga sundalong Amerikano! Paminawa kono ang mga sinultihan sa mga opisyales sa kasundalohang Pinoy!  Di ba iningles nga mga panultihon nga nakat-onan nila sa mga BALIKATAN EXERCISES tali sa kasundalohang Pinoy ug Kano!

Nganong makaingon ta nga De-Facto Martial Law ang nahitabo karon sa atong nasod, ilabina sa kabanikanhan (countryside)?

Tungod kay ang puwersa sa military nagalihok sa kabukiran nga wala magsubay sa mga prinsipyong makitawhanon ug katuyoang pangkalinaw.  Ang ilang mga panghasi, sa mga pobreng katawhang  Lumad ug ubang katawhang kabus sa kabukiran ilang gitingal sa buka sa pusil.   Pasanginlan nga mga NPA o rebelde!   Dayon, tortyuron!   O kundili man, patyon!  Kapila na kini mahitabo?  Makadaghan na!   Ug nagpadayon…nagpadayon!

Walay kalainan kining maong mga panghitabo sa panahon sa administrasyon ni Marcos niadtong ngilngig nga kapanahunan sa Martial Law!

Unya, samtang mao kini ang nanghitabo sa kabanikanhan, dinhi sa siyudad gilingaw-lingaw tag mga  salida ug mga programa sa radyo ug TV nga ang epekto natakpan ang mga binuang sa kasundalohan!    Di ba niadtong panahon sa martial law ni Marcos,  samtang nagapamatay ug naga-terrorize ang mga sundalo sa kabaryohan, gilingaw-lingaw  sab  tang  taga-syudad og mga pasundayag sa  mga artistang inimbita ni Imelda gikan sa Amerika ?

Di ba gi-ngalanan pa gyud ni Marcos ang iyang rehimen og Smiling Martial Law?

Kini si Presidente Noynoy Aquino, ug ingon man kadtong tranang nanglabayng presisdente human kang Marcos,  pulos nagasayaw sa tokar sa Kolonyalistang  Amerikano.  Gihulma ang ilang pangutok, panglantaw ug pilosopiya sa sistemang  gitawag og FREE ENTERPRISE.

Unya, sila-sila nagkabingkil  ug nag-away-away, kay sa Free Enterprise nga sistema, angay nilang ayohon ang pagsayaw nga dili masabtan sa katawhan nga sayop ang ilang isteping!  Dili angay makaalinggat ang katawhan nga gilingaw-lingaw sila samtang sige diayg tulis sa bahandi sa nasod ang mga dagkong Amerikanong Kapitalista  nga kakonsabo ra sad sa mga naglider-lide ug mga adunahan  sa atong nasod!

Kanang KORAPSIYON, sayop kana nga isteping sa sayaw nga takuban lamang sa paglupig ug pagnudnod sa katawhan sa kaalautan!  Pero, silang tanan nag-indigay kinsay maayong mosayaw sa “Kolonyal  nga Musika”  pulos man diay naay sayop nga isteping!  Pulos man diay sila KORAPT!   Hahaha!   Nagkontest sila kun kinsay nindot mosayaw sa pagka TUTA!

Unya… ang kamatuoran lisod man tagoan!  Molusot man ang mga impormasyon o kasayuran kabahin sa panglupig, pangdaugdaog, pangilad, panglingla ug uban pang mga kamatuoran sa SAYAW nga KOLONYAL nga sadya kaayong gisadsad sa mga opisyales  sa kagamhanan. . .!   Unaon man lang niini?

Bisan ang pagpasulod sa mga dagkong interes sa Amerikano, nga pulos  dinagkong patigayon nga mopahimulos sa atong Natural Resources, nabisto man. . .namatikdan man…nadayag man!  Unsay buhaton ni Noynoy?

Aaa, military. . .military ang bahala diyan!  Kun naay mosupak-supak sa Programa sa Pagpahimulos sa Bahandi sa nasod nga gipaboran ang mga langyaw. . .ah, ang tubag niana, MILITARISASYON!  Iduso ang mga sundalong bangis ug mangtas ngadto sa kabukiran diin atua ang mga minerales fuertes nga para lang sa mga kapitalista!

Hahaha!  Mokatawa lang na si Noynoy bisan kun gipamatay na sa iyang kasundalohan ang mga Lumad ug ubang katawhang gipanghimuslan didto sa kabukiran!

Ang iyang Martial Law lahi sa kang Marcos!  Ang iyaha. . . LAUGHING MARTIAL LAW!   (davaotoday.com)

comments powered by Disqus