Damgong Kalinaw nga Nabugti

Ug tuod man milabay ang panahon nga pinaagi sa hyperbole ug metapora ug uban pang naandang mga sangkap ug mamugnaong mga himan sa pagpasunding sa talan-awon ug eksena ning atong sugilanon, midangat kita ning labing makaitok nga episodyo sa damgohanong lupad ni Haribon ngadto sa yuta sa kalinaw.

Ug sa uska pamilok ning atong balak-asoy,
Sa kinapungkayang sanga sa buhatang Kahoyng
Lawaan sa Pantaron, luyloy ang mga pako
Nga nagtilaptilap si Haribon sa iyang sungo–

Napudpod sa muna-sa-ginhawang pagtuhak-tuhak
Sa labihan ka kuyawng hulga’g pulong nga naglit-ag
Sa iyang kasingkasing ug naghikot kaniya sa sangang
Iyang gibatogan ning iyang pagpauli sa Mindasilang.

Walay nahimo si Haribon kondili uyonan ug sundon
Ang linugos-lugos nga mga sugyot, awhag ug tugon
Sa Supremong Sawahe ang labing sinaligang ahente
Ni Bakunawa nga halos nawalis ang simod pagnginese,

Ug way-undang nga nagwisi-wisi sa gamhanang ikog
Sa kahimuot nga si Haribon gibirit na iyang tingog
Sa tono ug ritmo sa neoliberal nga mga alawiton
Ug nagsul-ob nag panit sa sawa ug halas sa Pantaron.

Samtang ang Tres Sawahes usab nagka lambod-lambod
Ang ilang mga ikog ug nagbukadbukad ang mga ilong
Sa linuom nga kalipay nga hapsay kaayong milampos
Ilang laraw sa pagtukod sa Halasnong Junta’ng lubos.

SUPREMO SAWAHE
Haha! Congrats, natong tulo! Apan dili ta magpasabot
Nga kitay nagpadagan sa ginharian ug maoy nagabuot
Sa mga tulumanong atong gipatuman kang Haribon,
Aron kon unsay dangatan siyay pasanginlan ug basulon!

Haha! Way bikil atong pagpaasdang sa kapritso’g biga
Sa makagagahom natong amo nga si Bakunawa…!
Ug si Haribon morag hanasman kaayo sa iyang dula
Isip tigpamaba sa Halasnong Junta’ng atong gipahiluna?

SAWAHES DOS & TRES
Aw, mosupak-supak siya? Sa atong laa masugamak!
Bantayan lang gyud natog maayo nga di mapalpak,
Kay hasta kita basig ilansang sa krus ni Bakunawa
Kon di magkadimao ang atong diskarte ug tirada. . .!

SUPPREMO SAWAHE
Ang importante. . .ang labing importante sa tanan:
Nga ang halasnong balaod nga atong gipahamtang
Ipalapnag ug ipalukop gyud sa tibuok Kapupud-an
Aron lumsan ang gawasnong awit sa Kalanggaman!

Sumpayan pa.

English translation:

A Peace Dream Vanishing

And so it came to pass that with the literary conventions and figurative devices in presenting the panorama and scene of our narrative, we now arrive at a most outrageous episode of Haribon’s dream flight to peacelandia.

And by a single wink of this our verse narrative,
Atop the highest branch of the Lawaan Tree office
In Mount Pantaron, with wings visibly drooped,
Haribon deigns to lick in disgust his babbling beak —

Worn out and shortened by his ceaseless pecking of
The most frightening words and phrases that ensnared
His heart and virtually shackled him to the tree branch
As soon as he arrived from his trip to North Mindasilang.

Haribon could not do anything but concede to and obey
The forcible demands and mandatory whims and wishes
Of the Supreme Sawahe, most favorite agent of Bakunawa
Whose hyperbolic grins nearly tore his lips’ foldsapart

And whose powerful tail wagged in frenzied quirks
From excitement to learn that Haribon has now started
His falsetto rendering of the melody of neoliberal songs
And is wearing the skinwear of the snakes of Pantaron!

While the Tres Sawahes, thrilled endlessly by the smooth
Sailing of their schemes to realization, have had their tails
Entwined in self-adulation, even as they inflate their nostrils
In restrained joy that the Reptilian Junta is now infull swing.

​SUPREME SAWAHE
Congrats to the three of us! But never let anyone suspect
That we are the ones directing the affairs of the kingdom
And are the crafters of the programs executed by Haribon,
So that whatever happens he shall earn all the blames!

Hahaha! So smoothly clear of hindrances are our efforts
In giving way to the libido of the powerful Bakunawa!
And Haribon has gracefully learned to play his role well
As spokesman of the Reptilian Junta we’ve installed!

SAWAHE DOS & TRES
Well, he has no choice but obey us? Or else we bite him!
We just have to be extra careful we don’t make mistakes,
Lest Bakunawa will turn his ire on us and crucify us too
If our basic acts and deeds would turn out to be messy.

SUPREME SAWAHE
What’s of prime importance…most important of all :
That the reptilian law that we have viciously imposed
Be soon broadened and embraced by the whole nation
To drown the freedom songs of the Avian population!

​To be continued. (davaotoday.com)

READ:
Seed of dreamt peace: Si Haribon ug si Bakunawa (Part 1)
Seed of dreamt peace: Si Haribon ug si Bakunawa (Part 2)
Seed of dreamt peace: Binhi sa damgong kalinaw (Part 3)
Seed of dreamt peace: Binhi sa damgong kalinaw (Part 4)
The Seed of Peace in Default (Part 5)

comments powered by Disqus